CD-547:TANAKA VMM 2011 Vienna Modern Masters

NORIYASU TANAKA

Chamber Music Vol. 1

Noriyasu Tanaka (Japan)

01.  Ko-Oh (1989) 15:40

Clarinet, Piano, Percussion

02.  Requiem „Soothing Souls in the Sea“ (1988) 10:36

Soprano, Clarinet, Piano

03.  Divertimento (1994) 09:33

Clarinet, Violin, Cello

04.  Fragment I (1981) 11:46

Clarinet, Violin, Cello, Piano

05.  Dialogue (1993) 17:54

Violin, Cello, Piano

Total Time 65:48

Kazumasa Chomei, violoncello

Haruyo Horino, soprano

Gen Matsuyama, piano

Tadayosi Takeda, clarinet

Yasunori Yamaguchi, percussion

Akiko Yasuda, violin